kontakt
 
 
 
 
 

Kontakta mig gärna


TS Akupunkdjur


Tanja Schröder


730 91 RiddarhyttanEmail:  tanja@akupunkdjur.nuTelefon: +46 73 022 85 95Godkänd för F-skatt


innehar patientansvarsförsäkring


medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet

Integritetspolicy – GDPR


Som kund på TS Akupunkdjur ska du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) förtydligar vi hur dina personuppgifter hanteras och vilken information vi tar del av från dig.


GDPR är EU:s nya allmänna dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att alla EU-länder ska ha samma dataskyddslagar samt att ge medborgare mer kontroll över hur och när deras uppgifter används. GDPR är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.


Hur hanterar TS Akupunkdjur dina personuppgifter?

Vi samlar in och lagrar personuppgifter då du väljer att köpa våra tjänster eller varor hos oss. Uppgifterna används för att kunna uppfylla avtal med kund och för att möjliggöra kundkontakt.


De uppgifter vi samlar in är Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, adress), Ålder, Bostadsort.

Daganteckningar/journalföring upprättas för aktuell kund för att säkra relevant behandling.

Uppgifterna sparas i maximalt ett (1) år efter senaste kundrelation.  Vissa uppgifter lagras längre pga bokföringslagen.

Vi delar inte uppgifterna med tredje part.


Dina uppgifter finns på tre (3) ställen:

Journal/daganteckningar finns endast på papper och förvaras i låst rum.

Adress, telefonnummer och mailadress finns i bokföringsprogram.

Mailadress finns i mailtjänst.


Du har rätt att få tillgång till den information vi registrerat om dig, och du har även rätt att begära att vi tar bort eller ändrar den.

Kontakta oss på tanja@akupunkdjur.nu så hjälper vi dig.


© 2016 Akupunkdjur.nu | Alla rättigheter förbehållna.